Skola 

Denbro skola erbjuder en liten och trygg miljö. Vi anpassar och skräddarsyr undervisningen för varje enskild elev. Elevens starka sidor uppmuntras för att skapa intresse och positiv inlärning. Vi jobbar med tydlighet och struktur i verksamheten. 

Våra lokaler är anpassade för elevens specifika behov.

Varje elev har ett eget rum och tillgång till individanpassade pedagogiska hjälpmedel. Lärartätheten är hög. På skolan står eleven i fokus. Tillsammans med eleven, vårdnadshavare, och uppdragsgivare skapar man en individuell studieplan där man tittar på elevens möjligheter samt svårigheter och anpassar sen skoldagens längd samt antal ämnen som skall läsas.

Personal på boende och skola arbetar tätt tillsammans, med gemensamma mål utifrån det som arbetats fram i genomförandeplanen, detta för att skapa en helhet för eleven. 

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 och LSS § 9:9 

Denbro omsorg

Denbro utveckling