Om oss

DenBro Omsorg erbjuder boende för barn och ungdomar i åldrarna 10-21år som är berättigade stöd enligt LSS 9:8. DenBro Omsorg har totalt sexton platser fördelade på "DenBro Söder", "DenBro Ringsberg" i Växjö och "Denbro Nöbbele" i värends Nöbbele. 

Boendena har öppet årets alla dagar.

Vi ser allt lärande i ett livsperspektiv
Vi jobbar för att skapa förutsättningar till vidare studier/arbete, eget boende och en rik fritid. Det innebär att varje barn har en individuellt planerad dag och stöd efter behov. Förhållningssättet bygger på varje människas rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga.

I samspel mellan barn, förälder, uppdragsgivare och DenBro Omsorg upprättas genomförande- och studieplan vilka utvärderas regelbundet.

För att utvecklingsmöjligheterna skall vara gynnsamma måste våra barn känna trygghet, ha möjlighet att påverka sin vardag och situation, få kunskap om sina möjligheter och svårigheter samt kunna kommunicera med sin omgivning.


Verksamheten startades 2001, då under namnet "Nova internat och skola".

DenBro omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 och skola för barn och ungdomar mellan
10-21 år.

 
  •  
 

 

Denbro omsorg

Denbro utveckling