Om oss

DenBro Omsorg erbjuder boenden för barn, ungdomar och vuxna som är berättigade till stöd enligt LSS. DenBro Omsorg har tre boenden för barn och ungdomar som ligger i Växjö samt ett boende för vuxna i Värends Nöbbele strax utanför Växjö. 
Boendena har öppet årets alla dagar.

På Denbro Omsorg arbetar personal med hög kompetens och lång erfarenhet av arbete med människor med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi ser allt lärande i ett livsperspektiv och vårt förhållningssätt bygger på varje människas rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga.

Vi jobbar för att skapa förutsättningar till vidare studier/arbete, eget boende och en rik fritid. Det innebär att varje boendehar en individuellt planerad dag och stöd efter behov.

För att utvecklingsmöjligheterna skall vara gynnsamma måste våra boende känna trygghet, ha möjlighet att påverka sin vardag och situation, få kunskap om sina möjligheter och svårigheter samt kunna kommunicera med sin omgivning.

Verksamheten startades 2001.

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 

 
  •  
 

 

Denbro omsorg

Denbro utveckling