För dig som placerar hos oss

DenBro erbjuder en helhetslösning för barn och ungdomar berättigade stöd enligt LSS § 9:8. Vi erbjuder en omsorg som innefattar både boende, skola och fritid. Vår målgrupp när det gäller kombinerat boende och skola är ungdomar från 16 år. Boendena är bemannade dygnet runt alla dagar på året.  

Vi har tillstånd att ta emot även yngre barn och ungdomar, från 10 år, i våra boenden, men då kommer vi hitta andra skolformer än vår egen skola, som är en gymnasieskola.  

Som uppdragsgivare kan du lita på att vi tar ansvar hela vägen. När du placerar hos oss kan du känna dig säker på att vi arbetar aktivt för att skapa en hållbar helhet runt barnet/ungdomen.  

Vi jobbar med en inledande kartläggning för att ge ett stöd som blir anpassat för det enskilda barnet/ungdomen. Vi jobbar med genomförandeplaner som verktyg och förnyar, uppdaterar och använder dessa i det dagliga arbetet. Mot slutet av placeringen kommer vi jobba i en utslussningsfas som innebär att vi hjälper till med ansökningar för bostad, sysselsättning, fritid och godmanskap. Vi har en tydlig planering från första dagen för att barnet/ungdomen ska vara redo för nästa steg efter sin placeringstid hos oss. När barnet/ungdomen slutar hos oss erbjuder vi er en funktionsbeskrivning som ni kan använda som underlag för eventuella andra insatser.   

Under placeringen kommer vi erbjuda stöd till vårdnadshavare, samtal och uppdateringar enligt deras önskemål.  

För dig som placerare anpassar vi vår kontakt efter behov, krav och era förväntningar. Vi samverkar både skriftligt, via telefon, webmöte samt när vi träffas på nätverksmöten. Allt efter vad ni önskar och behöver för att ha tillräcklig insyn.  

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 

Denbro omsorg

Denbro utveckling