Att bo hos oss på Denbro Omsorg

Hos oss bor och lever ungdomarna i en trivsam hemmiljö. Vi skapar trygghet i vardagen genom att ge en tydlig struktur. 

Vi har tre boenden, två i Växjö, ett i Värends nöbbele samt en lägenhet för boträning och övernattning på Seminarievägen.

Genom kartläggning görs en bedömning kring vart barnet skulle kunna bo. Vi tar hänsyn till ålder, behov och gruppsammansättning. Våra boendena i Växjö ligger centralt belägna vilket gör att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Vårt boende i Nöbbele ligger lugnt och naturskönt mitt i byn.

Boendena är bemannade dygnet runt alla dagar på året. 

Denbro omsorg

Denbro utveckling