För dig som är barn eller ungdom 

Till oss kommer man av olika anledningar. Du kan bo hos oss för att gå i annan skola, träna på att flytta hemifrån och en del bor hos oss för att träna in rutiner eller för att bli mer självständiga.  

På Denbro kommer du ha mentorer både på boende och i skolan. Mentorerna vill gärna träffa dig innan du kommer till Denbro. De vill också träffa dina vårdnadshavare eller anhöriga. Om du vill är du välkommen att hälsa på oss på boendet innan du flyttar in. 

Innan du flyttar till oss börjar vi med att prata med dig, detta för att vi vill att det ska blir så bra som möjligt för dig. Vi pratar också med dig för att det är viktigt att du som bor hos oss ska trivas och känna dig trygg. Om du tycker att det är jobbigt att prata kan vi träffa dina anhöriga för att få veta vad du är bäst på och vad du vill lära dig medan du bor hos oss. 

Det fnns också ett alternativ att få svara på de saker och frågor vi undrar om dig skriftligt. 

Vill du se bilder på våra boenden eller på de rum vi har så finns de på hemsidan.

Vi kommer sedan göra det vi kan för att hjälpa dig med det du vill och tycker att du behöver, vi kommer också följa det uppdrag vi fått från din hemkommun och handläggare. 

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 

Denbro omsorg

Denbro utveckling