För dig som vårdnadshavare

De flesta barn och ungdomar som kommer till DenBro har sällan eller aldrig bott hemifrån under någon längre tid.  En förutsättning för att barnet ska utvecklas och ha det bra är att de trivs hos oss, vi har därför satsat på att skapa trivsamma och anpassade miljöer hos oss. Vårt mål är att de ska känna sig trygga samt att det alltid finns personal tillgängliga som bryr sig om dem och ger dem vägledning och stöttning i sin vardag. 

Som vårdnadshavare är det en stor omställning när ens barn flyttar, det ligger i vårt intresse och uppdrag att genom ett mentorsteam jobba med barnet och närmast anhöriga för att komma överens om hur ofta exempelvis hembesök/besök och samtal ska ske, detta för att främja relationer och kontakter.   

Personalen som finns på boendet jobbar genom sitt bemötande och förhållningssätt så att barnet som flyttar till oss ska få bästa tänkbara vistelse. 

I början av placeringen skapas en genomförandeplan av det mentorsteam som barnet kommer att ha, tillsammans görs en kartläggning innan placeringen med exempelvis vårdnadshavare. En genomförandeplan innehåller mål under placeringen. Genomförandeplanen skapas utifrån de förutsättningar som barnet har samt utifrån det uppdraget vi har fått från uppdragsgivaren. 

Vi har efter överenskommelse med vårdnadshavare och uppdragsgivaren kontinuerliga möten där barnet, mentorer från skolan och boendet, vårdnadshavare samt uppdragsgivare går igenom och utvärderar uppdraget och genomförandeplanen. 

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 

Denbro omsorg

Denbro utveckling