Personal

Vi som jobbar på DenBro är en blandad arbetsgrupp. Vi har olika kompetenser, men gemensamt för alla är att vi har ett brinnande intresse för det vi gör och jobbar med.  

Vi jobbar med arbetsmetoder så som lågaffektivt bemötande, men självklart använder vi oss också av andra metoder och redskap för att kunna möta och stödja barnen på bästa sätt. 

Kraven som ställs på verksamheter inom LSS  är höga. Personalen som vi anställer inom DenBro omsorg har behörig utbildning inom vård, neuropsykiatri och - eller pedagogik. Vi har kontinuerlig handledning och möjlighet till fortbildning genom gemensamma utbildningssatsningar och enskilda kurser. 

Under åren har vi tagit del av handledning från bland annat Nåkkve Balldin, Ross Greene, Bo Hejlskov och Sandor Eriksson.

2018 startade DenBro upp bolaget DenBro Utveckling, syftet var att kunna handleda och utbilda samt utveckla den personal som redan jobbar på DenBro men även övriga bolag inom DenBro för att kunna höja kompetensen.  DenBro utveckling stöttar och utvecklar även andra verksamheter privat och offentligt.

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 

Denbro omsorg

Denbro utveckling