Seminarievägen

Seminarievägen

Ett led i ungdomens utveckling är att träna inför eget boende efter vistelsen på Denbro Omsorg. I lägenheten på Seminarievägen har man möjlighet att boträna. I samråd med ungdom, vårdnadshavare och uppdragsgivare skapas en plan för hur boendeträningen skall se ut och hur mycket stöd och hjälp ungdomen behöver.
Vi börjar ofta i "det lilla" där enstaka moment tränas, för att efterhand flytta in och bo längre perioder med ökat ansvar.  

Att träna inför vuxenlivet är en viktig del av ungdomens utveckling.

Seminarievägen kan användas som övernattningslägenhet för föräldrar och släktingar som kommer på besök om den inte används av våra ungdomar.

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 

Denbro omsorg

Denbro utveckling