Våra värden

Delaktighet – När Du bor i vårt boende har du tillgång till personal och du kommer få en egen mentor. Tillsammans hjälps ni åt att fundera på hur just ditt stöd ska se ut, vad du behöver hjälp med och när det ska ske. Du och din mentor kommer sedan att skriva ner det i en genomförandeplan. Vårt förhållningssätt bygger på varje människas rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen vilja och förmåga.

Trygghet – Vi tror att känslan av trygghet är viktig för att trivas, må bra och ha roligt. Vi kommer jobba för att du ska kunna lita på oss, veta att vi kommer när vi lovat. Ge dig stöd på det sätt du önskar och behöver. Vi kommer hjälpa till att skapa trygghet i vardagen genom en tydlig struktur och genom att följa det vi bestämt tillsammans med dig.

Kommunikation – Vi jobbar med att finna kommunikationssätt som passar för dig när du kommer till oss. Kanske vill du bli förberedd med ett sms innan vi hälsar på hos dig, kanske vill du att vi ringer och pratar en stund innan du går till sängs på kvällen. Kanske vill och behöver du ha hjälp med att skriva och följa schema eller checklistor? Skriva sociala berättelser eller få stöd med hushållsuppgifter utan att tala alls. Vi försöker möta dina önskemål om du vill ha samtal med en speciell personal eller i en viss miljö.

Kunskap – Vi ser allt lärande i ett livsperspektiv och jobbar för att skapa bra förutsättningar för allas vår utveckling. För någon innebär det att träna självständighet, lära sig att laga mat eller boka tvättid, för någon annan att få hjälp sköta ett arbete, en sysselsättning eller ett eget boende. En annan utmanas av att prova på aktiviteter för att skapa en rikare fritid. För oss som jobbar på DenBro betyder kunskap att vi hela tiden lär oss nya saker för att kunna ge dig ett bra stöd, lagom mycket och på ett sätt som passar dig. Vi tränar oss i alternativ kommunikation, i lagstiftning och i bemötande. Vi lär oss om funktionsvariationer och vi lär oss varje dag nya saker av de som bor hos oss och av varandra.

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 och LSS § 9:9 

Denbro omsorg

Denbro utveckling