Välkommen till oss på DenBro Omsorg i Värends Nöbbele!

 

Vi erbjuder mysiga lägenheter för Dig som är berättigad stöd och boende enligt LSS 9:9. Våra lägenheter ligger som fristående satellitlägenheter i ett bostadsområde i byn Nöbbele, knappt tre mil söder om Växjö stad. Du bor ensam i din lägenhet, men när du vill och behöver finns personal nära och tillgänglig i området. Det finns en gemensam lokal, en träffpunkt, dit du kan komma om du vill ha sällskap, få hjälp eller äta i sällskap med andra.

DenBro Omsorg

Vi erbjuder boende enligt LSS § 9:8 och LSS § 9:9 

Denbro omsorg

Denbro utveckling